Szkolenia

 • Makijaż permanentny - Brwi microblanding

  2 500zł

  piórkowe, metoda włosa – do 16 godzin lekcyjnych

 • Makijaż permanentny - Brwi metodą cienia

  2 500zł

  do 16 godzin lekcyjnych

 • Makijaż permanentny - Brwi metodą mieszaną

  2 500zł

  do 16 godzin lekcyjnych

 • Makijaż permanentny - Brwi metodą tradycyjną

  2 500zł

  do 16 godzin lekcyjnych

 • Makijaż permanentny - Usta

  2 500zł

  kontur, cieniowanie, wypełnianie – do 16 godzin lekcyjnych

 • Makijaż permanentny - Usta 3D

  2 500zł

  do 16 godzin lekcyjnych

 • Korekta i kamuflaż nieudanych makijaży permanentnych

  5 000 zł

  Do 16 godzin lekcyjnych

 • Makijaż permanentny PREMIUM

  12 000 zł

  5 dni intensywnego szkolenia całkowicie przygotowującego do zawodu LINERGISTY

 • Indywidualnych kurs doszkalający (w dowolnym temacie)

  2 500 zł

  7 godzin lekcyjnych

 • SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE 3 DNI

  20 000 zł

Regulamin Szkoleń

Numer ewidencyjny wpisu do Rejestru  Instytucji Szkoleniowej  –  2.04/00019/2016

Regulamin szkoleń obowiązujący w Ośrodku Szkolenia Beauty Academy Daria Fiałkowska

 1. Osoby zgłaszające chęć uczestniczenia w kursie powinny być ogólnie zdrowe, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w oświadczeniu umieszczonym w umowie o przeprowadzenie kursu.
 2. Po każdym szkoleniu kursant/ka uzyskuje dyplom upoważniający do samodzielnej pracy, uwarunkowane jest to uzyskaniem zaliczenia z wiedzy teoretycznej oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych z zakresu kursu.
 3. Terminy szkoleń wyznaczane są indywidualnie.
 4. Prosimy, aby uczestnicy kursu posiadali krótkie paznokcie
 5. Ośrodek szkoleniowy Beauty Academy zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w szkoleniu czterech kursantek /ów podczas prowadzonego szkolenia.
 6. Kursantki mogą przyjechać na szkolenie ze swoimi modelkami. Fakt ten musi zostać zgłoszony przed szkoleniem. Modelki wnoszą opłatę za zabieg: makijaż permanentny – 150 zł (kreska górna, kreska dolna); 150 zł  (kontur ust) ; 150 zł (brwi metoda włoska) ; 150 zł (pełne usta) , mezoterapia igłowa – 50 zł (1 ampułka).
 7. Podczas szkolenia w placówce kursant/ka korzysta z własnego aparatu do pigmentacji, wymagane jest również zapewnienie sobie odpowiedniej ilości igieł na czas szkolenia. Rodzaj potrzebnych igieł do pracy podczas szkolenia należy ustalić wcześniej z trenerem.
 8. Rezerwacja miejsca na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłania go drogą mailową  beautyacademy@interia.pl  lub pocztą oraz dokonanie wpłaty      50 % wartości szkolenia ( przy rezerwacji terminu ) na dwa  tygodnie przed datą rozpoczęcia kursu należy dopłacić pozostałą kwotę . Brak wpłaty w wymaganym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu. W razie zmiany terminu szkolenia należy skontaktować się z placówką szkoleniową najpóźniej na 3 tygodnie przed wyznaczoną datą szkolenia. Rezygnacji ze szkolenia kursantka proszona jest o niezwłoczne zgłoszenie  tego faktu. Kwoty  wpłaconych zaliczek na szkolenia nie podlegają zwrotowi bez względu na przyczynę rezygnacji .
 9. Szkolenie Premium obejmuje : Makijaż  permanentny ust ( kontur , kontur + cieniowanie , Kontur + całkowite wypełnienie ) Makijaż permanentny brwi metoda cienia , oraz microblading)  Makijaż permanentny powiek  (zagęszczenie linii rzęs )
 10. Czas trwania szkoleń podawany jest w wymiarze godzin lekcyjnych.
 11. W okresie do 3 miesięcy od daty ukończenia szkolenia możliwe są bezpłatne konsultacje w Ośrodku Szkolenia.

Firma Szkoleniowa Beauty Academy  zobowiązuje się zapewnić Modelki na czas szkolenia